NMAG204 Geometrie


Přednáška: St 9:00 - 10:30 K1 (letní semestr 2017/18)

Náplň přednášky (podle SIS)

Odpřednesená látka je postupně vystavována zde: geom_prednaska_2018.pdf.

Informace ke cvičení: Cvičení probíhá jednou za 14 dní v délce 90 minut. (Informace v SIS je jiná.) Cvičení plánované podle SIS od 9:00 probíhá každý sudý týden (tedy počínaje 21.2.2018), cvičení plánované v SIS od 9:50 probíhá každý lichý týden (tedy počínaje 1.3.2018) of 9:00. Posluchárna i vyučující zůstávají, jak je uvedeno v SIS.

Úlohy na cvičení: 22.2., 1.3., 8.3., 15.3.

Splněné úkolny na cvičení: sudé týdny, liché týdny.

Literatura: