NMAG204 Geometrie


Přednáška: St 9:00 - 10:30 K1 (letní semestr 2017/18)

Náplň přednášky (podle SIS)

Odpřednesená látka je postupně vystavována zde: geom_prednaska_2018.pdf.

Informace ke cvičení: Cvičení probíhá jednou za 14 dní v délce 90 minut. (Informace v SIS je jiná.) Cvičení plánované podle SIS od 9:00 probíhá každý sudý týden (tedy počínaje 21.2.2018), cvičení plánované v SIS od 9:50 probíhá každý lichý týden (tedy počínaje 1.3.2018) of 9:00. Posluchárna i vyučující zůstávají, jak je uvedeno v SIS.

Úlohy na cvičení: 22.2., 1.3., 8.3., 15.3., 22.3., 29.3., 5.4., 12.4., 19.4., 26.4., 3.5., 10.5., 17.5., 24.5.

Příklady k zápočtu
Zadání: Spočtěte p-tý příklad na křivky a (12s+q)-tý příklad na plochy, kde p je den a q měsíc Vašeho narození, a s=0/1 jste-li muž/žena. Úlohy odevzdejte Vašemu vedoucímu cvičení, případně s ním zkonzultujte, co konkétně máte v dané úloze dopočítat.

Informace ke zkoušce: Zkouška je písemná a sestává ze tří částí: základní pojmy (10 min), početní část (60 min.) a teoretická část (45 min.), mezi druhou a třetí částí je 15 minut přestávka. První část je třeba splnit. Z druhé i třetí části lze získat maximálně 30 bodů, potřebné je získat alespoň 15 z každé části. Výsledná známka: 30-39 bodů 3, 40-49 bodů 2, 50-60 bodů 1. Při bodovém výsledku na pomezí může student dostat ústně doplňující otázku.

Na zkoušku je třeba se přihlásit prostřednictvím Studijního informačního systému. Podmínkou připuštění ke zkoučce je udělený zápočet.

Ukázka příkladů a otázek ke zkoušce.

Seznam základních pojmů

Zkušební termíny:
22.5.9:30, T2 (předtermín)
29.5.11:00, K1
7.6.13:00, K1
19.6.14:00, K1
26.6.9:00, T1
25.9.9:00, T1


Literatura: