J. Dvořák, P. Kříž, V. Skubanič (2009)

Simulace jednofrontového systému GI/GI/N v programu R (Simulation of a single queue system GI/GI/N in the R environment)

Informační Bullentin České statistické společnosti (Information Bullentin of the Czech statistical society), 20 (3), p. 1-12.

Abstract:

In the present work we study simulation of GI/GI/N system with one queue with regard to the implementation in R. We also present a script of a specific simulation algorithm. We give some results of the simulation of M/M/1 system and compare them with theoretical results which can be expressed explicitly in this simple case.

V následujícím článku se budeme zabývat simulací jednofrontového systému hromadné obsluhy GI/GI/N se zaměřením na implementaci v programu R. Představíme také skript kontrétního simulačního algoritmu v syntaxi programu R a ukážeme některé výstupy ze simulace systému M/M/1 provedené tímto algoritmem. Výsledky simulace poté srovnáme s teoretickými výsledky, které lze pro tento jednoduchý systém explicitně vyjádřit.