Průběh a pravidla zkoušky

Vzorová písemka

Písemka číslo 1 (18.6.2020) + výsledky

Písemka číslo 2 (25.6.2020) + výsledky

Písemka číslo 3 (2.7.2020) + výsledky

Písemka číslo 4 (16.7.2020) + výsledky

Písemka číslo 5 (23.7.2020) + výsledky

Seznam vět a definic


Zápis na zkoušku: zkoušky jsou vypsány na čtvrtky 18.6., 25.6., 2.7., 16.7., 22.7. + právě jeden termín v září. V tyto dny se od 9:00 koná písemná teoretická část zkoušky v délce 45 minut a navazující písemná početní část v délce 75 minut. Na zkoušku je třeba se přihlásit v SISu. Jmenný seznam "kdo se má kam dostavit" bude zveřejněn nejpozději v příslušnou středu v 16:00 na této stránce.

Zadání písemné teoretické části: Písemka bude složena ze několika úkolů, na jejichž vypracování budete mít 45 minut. Zde jsou příklady formy zadání:

Varianta 1

- zformulovat definici zadaného pojmu (10 bodů),
- zformulovat zadanou větu (10 bodů),
- zformulovat zadanou větu a napsat její ("těžší" důkaz) (10+30 bodů);

Varianta 2

- zformulovat definici zadaného pojmu (10 bodů),
- zformulovat zadanou větu a napsat její ("lehčí" důkaz) (10+15 bodů),
- zformulovat zadanou větu a napsat její ("lehčí" důkaz) (10+15 bodů).

Bodové hodnocení důkazů/důkazu se může v různých písemkách lišit, ale součet bude vždy 30 bodů. Za tuto část celkem je možné získat 60 bodů. Při řešení této části písemky nesmíte používat poznámky, literaturu, ani elektroniku.

Zadání písemné početní části: Písemka bude složena ze tří příkladů, na jejichž vypracování budete mít 75 minut. Půjde typově o tyto příklady:

- spočítat limitu pomocí Taylorova polynomu,
- vyšetřit konvergenci řady nebo integrálu případně spočítat primitivní funkci,
- vyřešit diferenciální rovnici.

Za každý příklad můžete získat maximálně 20 bodů, za celou početní písemnou část tedy můžete získat 60 bodů. Upozornění: bude bodován nejen výpočet a výsledek, ale i úroveň zdůvodnění výpočtu (použité věty a pravidla). Při řešení této části písemky můžete použít libovolné poznámky a literaturu. Elektronika je zákázána.

Nutný počet bodů z písemky: z obou částí je třeba získat alespoň 35 bodů.

Výsledná známka: Pokud student nezískal nutný počet bodů z písemky, je výsledná známka 4. V opačném případě se výsledná známka stanoví podle součtu bodů, získaných v obou částech zkoušky takto: výborně 105-120, velmi dobře 90-104, dobře 70-89.

Zápočet

Zápočet bude udělen bez dalších podmínek.