10. Obyčejné diferenciální rovnice

10.1 Základní pojmy a 10.2 Rovnice se separovanými proměnnými

Přednáška číslo 24 (19.5. 2020)
soubor pdf


10.3 Lineární diferenciální rovnice prvního řádu

Přednáška číslo 25 (23.5. 2020)
soubor pdf


10.4 Lineární diferenciální rovnice n-tého řádu

Přednáška číslo 26 (29.5. 2020)
soubor pdf


Přednáška číslo 27 - část 1 (2.6. 2020)
Přednáška číslo 27 - část 2 (2.6. 2020)
soubor pdf


10.5 Soustavy diferenciálních rovnic a 10.6. Soustavy lineárních diferenciálních rovnic

Přednáška číslo 28 (7.6. 2020)
soubor pdf


10.7 Soustavy lineárních diferenciálních rovnic s konstantními koeficienty

Přednáška číslo 28 (10.6. 2020)
soubor pdf