Zkoušky

Seznam definic a vět

Zápis na zkoušku: zkoušky jsou vypsány na 23.1., 30.1., 6.2., 13.2. V tyto dny se od 9:00 v posluchárně K4 (Karlín) koná písemná část zkoušky, ústní část se bude konat v odpoledních hodinách.

Zadání písemné části: Písemka bude složena ze tří příkladů, na jejichž vypracování budete mít 120 minut. Za celou početní písemnou část můžete získat maximálně 50 bodů. Při řešení písemky můžete použít libovolné poznámky a literaturu. Elektronika je zakázána.

Nutný počet bodů z písemky: z písemné početní části je nutno získat alespoň 25 bodů. Pokud někdo nezíská tento počet bodů, neabsolvuje již ústní část zkoušky a zkouška pro něj končí známkou F.

Ústní část zkoušky: všichni, kteří získali z písemné části alespoň 25 bodů, budou zkoušeni ústně z teorie.

Průběh ústní části zkoušky: na začátku ústní části zkoušky si vylosujete otázku, která bude mít tyto části:

- definice (10 bodů)

- znění věty (10 bodů)

- znění věty (10 bodů) a její důkaz (20 bodů)

Celkem tedy můžete získat z ústní části zkoušky 50 bodů.

Výsledná známka: Pokud student nezískal alespoň 25 bodů z písemné (početní) části, je výsledná známka F. V opačném případě je výsledná známka stanovena podle součtu bodů získaných v obou částech zkoušky. Platí: A 91-100, B 81-90, C 71-80, D 61-70, E 51-60, F 50 a méně.

Pokud získáte z písemné části 25 a více bodů, a přesto z důvodu špatného výkonu v ústní části zkoušku nesložíte, opakuje se příště celá zkouška, tj. její písemná i ústní část.

Literatura

A. C. Ciang: Dynamic optimization, Waveland Pr Inc (1999)

M. I. Kamien, N. L. Schwartz: Dynamic Optimization: The Calculus of Variations and Optimal Control in Economics and Management, Elsevier Science (1991)