O akci

Jde o každoroční formální setkání doktorandů z Ústavu informatiky, na kterou jsou velmi srdečně zváni též doktorandi z Ústavu teorie informace a automatizace. Účast je dobrovolná, ale je to jedinečná příležitost více se seznámit s ostatními studenty. Akci pořádají sami doktorandi a jde vždy o příjemné setkání. Zváni jsou též školitelé a další vědečtí pracovníci.

Na programu budou prezentace doktorandů ve formě popularizačních přednášek, jejichž cílem bude přiblížit téma jejich dizertační práce ostatním účastníkům. Časový rozsah příspěvků bude upřesněn na základě počtu přihlášených účastníků. Kromě studentských prezentací se můžete tradičně těšit na zvanou přednášku z jiného oboru a zajímavou exkurzi.

Doktorandské dny mají již mnohaletou tradici, odkazy na předchozí ročníky jsou k dispozici zde: 1996-2012, 2013, 2014, 2015.

Letos se doktorandské dny uskuteční v Pardubicích v hotelu Staré časy, a to v termínu 9. - 11. listopadu 2016. Doprava z Prahy bude zajištěna hromadně (viz níže).

Na těchto stránkách budou postupem času přibývat podrobnější informace, tak je prosím průběžně sledujte.

Doprava

Ve středu se pojede z Prahy společně vlakem ve 12:52 z Hlavního nádraží - sraz je ve 12:35 u Burger Kingu. V pátek se pak společně vrátíme vlakem, který do Prahy přijíždí v 15:07. Tato forma dopravy je finančně pokryta z prostředků na Doktorandské dny. Proplacení jiné formy dopravy je potřeba si samostatně domluvit s vedoucím oddělení.

Program

Program

Seznam přihlášených účastníků

Vizitky (skoro) všech účastníků.

Kromě přednášek doktorandů nás čeká exkurze na dostihové závodiště a dále pak do chemičky Synthesia. V rámci zvaných přednáškách promluví Diana Piguet o zahraničních možnostech pro postdoktorandy a dále nám paní Ivana Šlapáková poví něco o projektech digitální knihovny AV ČR. Co je nového v knihovně ÚI se dozvíme od Terezy Šírové.

V souvislosti s exkurzí do chemičky Synthesia prosím věnujte pozornost základním bezpečnostním pravidlům pro návštěvníky.

Prezentace

Každý doktorand bude mít na svou prezentaci 15 minut (+ 5 minut diskuse) a v tomto čase by měl srozumitelně představit svou práci ostatním účastníkům. Jelikož publikum bude oborově různorodé, měl by být kladen důraz zejména na motivaci a úvod do problému. Preferovaným jazykem je angličtina, ale jelikož všichni účastníci rozumějí česky (alespoň na odborné úrovni), je v krajním případě možné přednést příspěvek i v češtině. Na místě bude k dispozici projektor a flipchart tabule (velký blok papírů na stojanu) s fixou.

Po každé prezentaci bude možné získat zpětnou vazbu, a to jednak od publika a jednak od paní Lenky Volavkové, která se již mnoho let zabývá výukou odborné angličtiny a správnou strukturou prezentací. Konzultace s paní Volavkovou proběhnou bezprostředně po každém bloku.

Registrace

Registrace byla ukončena.