Moje fotka

prof. RNDr. Jan Trlifaj, DSc.

Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy Katedra algebry


    Pracovna: K311, Sokolovská 83, 186 75 Praha 8

    E-mail: trlifaj at karlin.mff.cuni.cz

    Konzultace: po dohodě e-mailem.

    Témata bakalářských, diplomových a dizertačních prací: IS UK

    Termíny a výsledky zkoušek: IS UK