Informace ke zkouškám (prezenčním i distančním) z Lineární algebry 2.

Kdy a kde

 • ve zkouškovém období ve vybrané čtvrtky od 9:00 hod. a jeden termín ve čtvrtek 23. září od 9:00 hod.,
 • v SISu se můžete hlásit k prezenčním i distančním zkouškám (více o formách zkoušení najdete níže),
 • prezenční zkoušky se konají
  • v pavilonu IMPAKT na adrese V Holešovičkách 747/2 a
  • v karlínské budově MFF na adrese Sokolovská 83;
  přesné instrukce k budově a místnostem u prezenční zkoušky dostanete odpoledne den před zkouškou,
 • distanční zkouška na Zoomu a Moodlu, podobně jako midterm,
 • věnujte, prosím, pozornost
  1. pravidlům pro vstup do budov MFF UK a
  2. pravidlům zkoušení níže;
  při nedodržení zvláště některých pravidel se může stát, že nebudete moci zkoušku skládat!

K formě zkoušky

Zkouška podobně jako v zimním semestru bude probíhat prezenčně i distančně. V SISu je možné se hlásit na obě varianty. U prezenční zkoušky je nutné se řídit platnými opatřeními pro vstup do budov MFF UK.

Sice zůstává v platnosti stanovisko MFF UK, že preferovanou formou zkoušky je zkouška prezenční (vizte dopis studijního proděkana), ale vzhledem k nevypočitatelnosti situace umožňujeme obě formy bez nutnosti volbu zdůvodňovat.

Důležitá pravidla

 • Zkouška musí být psána na papír (žádné tablety ani v distanční formě).
 • Máte povolen tahák na jednu stranu A4, který musí být psán rukou a nesmí obsahovat doslovné formulace celých znění tvrzení a důkazů. Smyslem taháku je pomoci vám upevnit paměť, nikoli ji nahradit. V pořádku je tedy zdůraznění předpokladů tvrzení, struktura důkazu, poznámky na co nezapomenout a podobně. Taháky psané na počítači zakazujeme proto, že ve velké většině sváděly ke kopírování částí skript. Tahák je povolen u prezenční i distanční formy.
 • První část testu (otázky bez zdůvodňování) musí být odevzdány nejpozději po 90 minutách nebo při prvním opuštění posluchárny nebo záběru kamery,
 • U distanční formy navíc:
  • vložte tahák do Moodle nejpozději 30 min. před testem,
  • spolu s jednou stranou řešení musí být nafocen studentský průkaz (bez toho nebude řešení uznáno),
  • budeme vyžadovat zapnuté kamery a odůvodněné výjimky je třeba domluvit předem (měla by být vidět Vaše pracovní plocha, ideálu na obrázku se alespoň snažte přiblížit tím, že se připojíte k Zoomu z jiného zařízení, např. z mobilu, nebo aspoň dáte notebook/tablet dále od sebe nebo do strany),

   Doporučené nastavení kamery

  • po skončení s Vámi můžeme chtít po Zoomu řešení krátce projít,
  • psaná řešení musí být po skončení testu vložena do Moodlu bez průtahů (více než 10 minut po skončení testu už řešení nepřijmeme).
  • odevzdávejte, prosím, řešení v dokumentech nebo obrazových souborech (pokud možno zmenšených na velikost pod 1MB) a určitě neodevzdávejte archívy ZIP ani jiné, protože Moodle s nimi neumí dále pracovat.

Připomínáme také, že je výslovně zakázáno:

 • používat jiné materiály než tahák,
 • používat kalkulačky nebo matematický software,
 • s kýmkoli řešení v průběhu testu probírat.

Známkování

Známka bude udělena známka podle procentuální úspěšnosti. Ta se počítá následujícími dvěma způsoby a vybere se ta vyšší:

 • procentuální úspěšnost ze zkouškové písemky,
 • vážený průměr procentuální úspěšnosti ze zkouškové písemky s váhou 0,6 a midtermu s váhou 0,4.

Stupnice klasifikace je následující:

 • na trojku je potřeba alespoň 55%,
 • na dvojku je potřeba alespoň 68%,
 • na jedničku je potřeba alespoň 80%.

Zkouška je standardně pouze písemná. V případě zisku alespoň 55% lze v odůvodněných případech domluvit ústní zkoušení s možnou změnou známky jakýmkoliv směrem o jakoukoliv hodnotu. Ústní zkoušení opět může být prezenční i distanční přes Zoom.

Rozsah testu

Zde pro připomenutí uvádíme rozsah a strukturu testu. Na rozdíl od midtermu se i při distančním zkoušení budou obě části testu odevzdávat ručně psané, podobně jako úkoly v Moodlu a 2. část midtermu.

 1. První část sestává typově z otázek, kde stačí správné odpovědi bez postupu nebo zdůvodňování a odevzdává se po 90 minutách nebo při prvním opuštění posluchárny nebo záběru kamery (v případě on-line testu).
  • 8 bodů: 4x jednoduché sady otázek Ano/Ne,
  • 12 bodů: 4x definice pojmů,
  • 15 bodů: 5x jednoduché početní nebo jiné příklady, které testují pochopení pojmů a tvrzení, kde stačí správná odpověď,
  • 12 bodů: 4x formulace tvrzení nebo oprava chybného tvrzení s uvedením protipříkladu,
 2. Druhá část bude vyžadovat postupy a důkazy.

  • 15 bodů: 3x početní příklady, kde je potřeba psát postup,
  • 20 bodů: 4x důkazy tvrzení,
  • 18 bodů: 3x úlohy na zamyšlení (k vyřešení stačí dobře rozumět pojmům a tvrzením z přednášky a geometrický názor).