Odpovědi na otázky položené v 7. kvízu v Lineární algebře 2.

Zde najdete odpovědi na dotazy z kvízu. Je možné, že byly přeřazeny z jedné kategorie do druhé nebo že je v seznamu odpověď na velice podobný dotaz někoho jiného.

Matematické dotazy

V príklade 9.106 je napísana, ze J=RAR-1, potom A=R-1JR. V ďalších výpočtoch sú inverzné matice naopak.
Máte pravdu, v příkladu 9.106 má být správně psáno A=RJR-1 (i aby to bylo konzistentní značení s příkladem 9.99). Na překlep upozorníme autory skript.
Jak by se mohla vizualizovat množina zobecněných vlastních vektorů? Tedy jak vypadají množiny příslušné vlastním vektorům v Jordanově řetízku (např. v ℝ2)?
Nenapadá mě nic, co by už nebylo ve skriptech. Je možné si zapsat samotné Jordanovy řetízky, nebo je možné si vizualizovat invariantní podprostory generované Jordanovými řetízky. Každý další vektor Jordanova řetízku se dostane z předchozího řešením nehomogenní soustavy linerárních rovnic tvaru vi+1 = (A - λ In) vi a množina všech řešení takovéto soustavy se nad reálnými čísly a v nízkých dimenzích dá vizualizovat jako rovina nebo přímka, která neprochází počátkem. Nakonec tu máme sadu obrázků z kap. 9.3.4 a 9.3.5 ve skriptech.

Organizační dotazy

Žádné nebyly vzneseny.