Informace k neformálnímu semináři o topologických teoriích pole a Baezově-Dolanově hypotéze o kobordismech v akademickém roce 2012/2013. Seminář je pojatý jako společná aktivita algebraické a geometrické skupiny na MFF UK v rámci Ústavu Eduarda Čecha (ECI).

Základní informace

Jedná se o neformální seminář (není ve Studijním informačním systému), jehož cílem je porozumět klasifikaci topologických teorií pole od J. Lurieho a jeho řešení Baezovy-Dolanovy hypotézy o kobordismech. Prostor bude věnován souvisejícím pojmům, zvláště pak porozumění (∞,n)-kategoriím.

Rozvrh: Čtvrtek 10:40-12:10, v seminární místnosti Matematického ústavu UK.

Seminář byl pro akademický rok 2012/13, ukončen.

Program

Program na 30. května: Klasifikace dvoudimenzionálních rozšířených topologických teorií pole (L. Křižka).

Co bylo probráno

 1. L. Křižka (7. 3. 2013): Hladké reálné variety bez hranice, s hranicí a s rohy. Lepení hladkých variet podle hranice, bordantnost jako ekvivalence na uzavřených varietách dané dimenze a grupa tříd bordantnosti. Definice klasické topologické teorie pole.
 2. L. Křižka (14. 3. 2013): Klasifikace 1-dimenzionálních topologických teorií pole.
 3. L. Křižka (21. 3. 2013): Klasifikace 2-dimenzionálních topologických teorií pole, náznak důkazu přes Morseovy funkce.
 4. L. Křižka (28. 3. 2013): Konkrétní výpočet invariantu uzavřené souvislé dvoudimenzionální variety rodu g, je-li zadána polojednoduchá (aka totálně rozložitelná) Frobeniova algebra. Příklad pro centrum grupové algebry, který vede na vztah velikosti grupy a dimenzí ireducibilních reprezentací.
 5. J. Šťovíček (28. 3. 2013): Úvod k monoidálním kategoriím.
 6. J. Šťovíček (11. 4. 2013): Monoidální funktory a transformace, striktifikace monoidální kategorie. Definice symetrické monoidální kategorie.
 7. J. Šťovíček (18. 4. 2013): Dokončení základů k symetrickým monoidálním kategoriím, funktorům a transformacím. Definice V-kategorie (tj. kategorie obohacené nad nějakou monoidální kategorií (V,⊗,1)) a 2-kategorie jakožto kategorie obohacené nad Cat, kategorií všech malých kategorií.
 8. M. Doubek (25. 4. 2013): Bikategorie - definice a základní příklady (2-kategorie, monoidální kategorie) podle textu od Bénaboua níže.
 9. M. Doubek (2. 5. 2013): Fundamentální 2-grupoid jakožto příklad bikategorie.
 10. M. Doubek (9. 5. 2013): Fundamentální 2-grupoid jakožto příklad bikategorie (dokončení).
 11. L. Křižka (16. 5. 2013): Rozšířená katerogie bordismů Bord<n,n-1,n-2> podle disertační práce C. Schommer-Priese The Classification of Two-Dimensional Extended Topological Field Theories (viz přehled literatury). Variety s hranicí, variety s rohy, variety se stěnami a definice 1- a 2-bordismů.
 12. L. Křižka (23. 5. 2013): Rozšířená katerogie bordismů Bord<n,n-1,n-2> - pokračování. Struktura bikategorie, tj. 2-morfismy jakožto třídy ekvivalence 2-bordismů a jejich vertikální a horizontální skládání.

Literatura

Zde jsou zatím nalezené on-line dostupné informační zdroje. Několik článků k samotné klasifikaci topologických teorií pole a hypotéze o kobordismech:

Dále pak delší seznam textů, které si kladou za cíl studovat vyšší kategorie a slabé kategorie z hlediska algebraické topologie, setříděný víceméně chronologicky:

Pro porozumění vyšším a slabým monoidálním kategoriím bude nejspíš nutné dobře rozumět klasičtějším pojmům, které zahrnují pouze některé z těchto přívlastků. Zde jsou některé monografie, které se z různých perspektiv zabývají monoidálními kategoriemi:

 • S. Mac Lane, Categories for the working mathematician, Springer-Verlag, New York, 1998.
 • M. Hovey, Model categories, Mathematical Surveys and Monographs 63, AMS, Providence, RI, 1999.
 • Ch. Kassel, Quantum groups, Graduate Texts in Mathematics 155, Springer-Verlag, New York, 1995.

Klasický pohled na vyšší kategorie a především 2-kategorie je k dispozici například v následujících textech:

 • J. Bénabou, Introduction to bicategories, 1967 Reports of the Midwest Category Seminar, pp. 1–77 Springer, Berlin.
 • R. Street, Bicategories and 2-categories, Encyclopaedia of Mathematics, Supplement II, pp. 65-67. [PDF ke stažení]

Standardní text k obohaceným kategoriím, které se jednak hodí pro základní definici 2-kategorie a jednak budou potřeba k diskuzi simpliciálních kategorií v kontextu slabých kategorií, je:

 • G. M. Kelly, Basic concepts of enriched category theory, LMS LNS 64, Cambridge University Press, 1982. [PDF ke stažení]