Seminář z matematiky inspirované kryptografií (NMIB021) - informace k semináři v letním semestru 2011/2012.

Základní informace

Základní informace viz popis předmětu ve Studijním informačním systému.

Rozvrh (k nalezení též v SISu): Úterý 14:00-15:30 v seminární místnosti KA.

Podmínky k zápočtu

  1. alespoň 50% účast,
  2. aktivní příspěvek: vedení některého/některých zasedání.

Téma č. 1: Kvaternární kódy

Cílem je pochopit konstrukci Kerdockových a Preparatových kódů. Zdroj: Z.-X. Wan, Quaternary Codes.

  • Kapitola 1 - základní pojmy
  • Kapitola 3.1 - Grayovo zobrazení
  • Kapitoly 5.1 až 5.5 - faktorizace polynomů v Z4[X] a Henselovo lemma
  • Kapitoly 6.1 až 6.3 - Galoisovy okruhy
  • Kapitoly 7.2 a 7.4 - cyklické kvaternární kódy
  • Kapitola 8 - Kerdockovy kódy
  • Kapitola 9 - Preparatovy kódy