NMMA205 Teorie míry a integrálu 1

zimní semestr 2023/24: úterý 12:20 - 13:50 (K1)

Základní informace k přednášce (sylabus a doporučená literatura) lze nalézt ve studijním informačním systému: NMMA205.

Postupně doplňovaný text přednášky: TMI-text_2023.pdf

Konzultace k přednášce je možné domluvit individuálně.

K přednášce probíhá cvičení. Cvičení vedená mnou či kolegou Kotrbatým mají stejnou náplň i podmínky udělení zápočtu (odevzdání alespoň pěti domácích úkolů a napsání jednoho testu).
Test se bude psát ve dnech 4.-5.12.2023.
Test včetně ukázkového řešení: test_2023.pdf
Náhradní příklady k testu jsou ve skriptech J. Lukeš: Příklady k teorii Lebesgueova integrálu, termín: do 8.1.2024.
Látka probíraná na cvičení, včetně zadaných domácích úkolů: cviceni_TMI_2023.pdf
Informace pro mé dvě paralelky: úkoly prosím odevzdávejte prostřednictvím SIS.

V případě dotazů se neváhejte na mne obrátit.
rataj@karlin.mff.cuni.cz
tel. 221 913 208

Zkoušky: Ke zkoušce je nutno mít předem zápočet. Termíny zkoušek jsou zveřejněny ve Studijním informačním systému, tam je třeba se ke zkoušce přihlásit.
Zkouška probíhá písemnou formou a má dvě část, početní a teoretickou. Početní část se píše vždy od 13:00 do 14:30 a teoretická část od 14:45 do 15:45.
K úspěšnému splnění je třeba získat alespoň 15 bodů z každé části (z maximálních 30 bodů). Výsledná známky je pak určena součtem bodů z obou částí: 30 - 39 bodů: 3, 40 - 49 bodů: 2, 50 - 60 bodů: 1.
V případě neúspěchu nemusíte při dalším pokusu opakovat tu část zkoušky, za niž jste získali alespoň 20 bodů.
Ukázka zadání u zkoušky: tmi_uk-pis_2023.pdf

Jeden zkušební termín je ještě plánován na duben a jeden na červen 2024, termíny budou vypsány minimálně v měsíčním předstihu.