Extrémy funkcí více proměnných - pěkné příklady 1 - 10

Skupina deseti příkladů a nabídka všech skupin (této kapitoly):

 1. priklad.htm . reseni.gif . reseni.tex . zadani.gif . zadani.tex . 2. priklad.htm . reseni.gif . reseni.tex . zadani.gif . zadani.tex . 3. priklad.htm . reseni.gif . reseni.tex . zadani.gif . zadani.tex . 4. priklad.htm . reseni.gif . reseni.tex . zadani.gif . zadani.tex . 5. priklad.htm . reseni.gif . reseni.tex . zadani.gif . zadani.tex . 6. priklad.htm . reseni.gif . reseni.tex . zadani.gif . zadani.tex . 7. priklad.htm . reseni.gif . reseni.tex . zadani.gif . zadani.tex .


 • návrat do kapitoly

 • návrat do Sbírky

 • zde se můžete podívat na zápisy do Notesu

 • zde můžete zapsat do Notesu