Příklad :


Zadání :
Řešení :
priklad.htm . priklad.mws . reseni1.gif . zadani.gif . zadani.tex .