Příklad :


Zadání :
Řešení :priklad.htm . zadani.gif . zadani.tex .