Petr Tichý
Department of Numerical Mathematics
Sokolovska 83, 18675 Praha 8, Czech Republic

Teaching

courses
  • NMNM201: Základy numerické matematiky (Intruduction to numerical mathematics), 4/2, winter
     visit course homepage    in czech
    Zpětná stabilita algoritmu, Schurova věta, QR a LU rozklady, singulární rozklad, úloha nejmenších čtverců, iterační metody, mocninná metoda, nelineární algebraické rovnice, Newtonova metoda, interpolace funcí, spline funkce, numerická kvadratura, numerické metody pro řešení obyčejných diferenciálních rovnic, stabilita, řád metody, základy numerické optimalizace.
  • NMNV543: Approximation of functions 1 (Aproximace funkcí 1), 2/2, winter
     visit course homepage 
    Approximation problems, best approximation. Polynomial approximation: Interpolation, minimax, the exchange algorithm, least squares approximation, periodic functions, convergence. Practical applications: Chebfun, near best approximations, polynomial roots and colleague matrices.
supervisor - master theses
supervisor - bachelor theses

update 07.09.2023