doc. RNDr. Zbyněk Pawlas, Ph.D.


Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky

Matematicko-fyzikální fakulta

Univerzita Karlova


Department of Probability and Mathematical Statistics

Faculty of Mathematics and Physics

Charles University