Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie

Obor PMSE je oborem navazujícího magisterského studia programu Matematika na MFF UK. Obor je zajišťován Katedrou pravděpodobnosti a matematické statistiky MFF UK. Garantem (odpovědným učitelem) oboru je doc. RNDr. Daniel Hlubinka, Ph.D.

Proč studovat PMSE?

Matematika mě vždy bavila a ohromovala svými možnostmi; konečně, proč bych jinak šel na matfyz? Je sice spíš náhodou, že jsem se nakonec dal na studium náhody, ale nelituji toho.

Matematika má úžasně mnoho podob. Baví mě možnost řešit úlohy spojené s těžkými reálnými problémy. Matematické modelování světa kolem nás. Je fakt, že první setkání s matematikou náhody mne spíš odradilo: počítání permutací a průměrů na střední škole rozhodně nepatřilo mezi mé koníčky.

Nakonec se ukázalo, že matematické studium náhody nabízí mnohem zajímavější témata než je kombinatorika (i ta může být pěkně těžká a záludná!) a sčítání údajů (zdánlivě bezdůvodné). S rozvojem počítačů se otevřely možnosti zpracovat mnohem složitější modely, než před několika málo lety. Je to fascinující oblast výzkumu i aplikací; nebojte se navštívit stránku pro uchazeče a dozvědět se více.

Daniel Hlubinka
garant oboru

Aktuality

Změny od roku 2020/21

Toto jsou stránky pro obor PMSE pro studenty, kteří nastoupili na NMgr. studium nejpozději v roce 2019/20. Od roku 2020/21 se již nastupuje do programu PMSE (viz zde).

Požadavky na diplomovou práci

V sekci PRO STUDENTY si můžete stáhnout požadavky na diplomovou práci.

Komunikace s garantem

Pokud máte dotazy ohledně studia, přijďte v úterý mezi 8.30-9.30, kdy mám konzultační hodiny garanta. Omlouvám se, ale není v mých silách odpovídat na dotazy posílané emailem.

Nová akreditace

Byly aktualizovány doporučené studijní plány pro akreditaci oboru PMSE.

Pro absolventy jiného studia než Obecná matematika na MFF UK jsme připravili speciální přechodový studijní plán.

Garant oboru

Kontakt

doc. RNDr. Daniel Hlubinka, Ph.D.

tel. 221 913 273

MFF Karlín, první patro, místnost K152

Konzultační hodiny garanta

Uterý 8.30-9.00Aktuální nabídka zaměstnání.