Václav Kučera
Charles University Prague, Czech Republic


TeachingFraktály a chaotická dynamika


Předmět představuje úvod do fraktální geometrie a teorie chaosu. Zkonstruujeme nejznámější druhy fraktálů a odvodíme jejich základní vlastnosti. Klíčovým nástrojem zde bude pojem iterace. Soustředíme se na iterované funkční systémy (např. Barnsleyho kapradina), iterace reálných funkcí (Feigenbaumova univerzalita) a iterace komplexních funkcí (Mandelbrotova a Juliovy množiny). Předmět je přístupný širšímu okruhu zájemců jak z matematiky, tak i fyziky a informatiky.

Úvod

 • Fraktály, soběpodobnost, základní matematické konstrukce, příklady z přírody.
 • Hausdorffova dimenze, příklady.

Iterované funkční systémy (afinní případ)

 • Afinně soběpodobné množiny, systémy kontrakcí.
 • Existence atraktoru, 'collage theorem'.
 • Algoritmy na generování atraktoru, 'chaos game'.
 • 'Open set property', dimenze atraktoru.

Iterace reálných funkcí

 • Bifurkační kaskáda a diagram.
 • Li-Yorkeova věta, Šarkovského věta.
 • Kvadratický, resp. unimodální případ – definice chaosu, existence chaotických zobrazení.

Iterace komplexních funkcí

 • Vlastnosti funkce z2- Bernoulliho posun, tranzitivita, citlivost na počáteční podmínky.
 • Juliovy a Fatouovy množiny.
 • Kvadratický případ – příklady geometrie Juliových množin, základní dichotomie, Douady-Hubbardův potenciál, externí paprsky, petaly.
 • Mandelbrotova množina – základní vlastnosti, potenciál, základy kombinatoriky Mandelbrotovy množiny.
 • Obecný případ – iterace racionálních funkcí, holomorfní dynamika.
 • Globální chování Newtonovy metody (reálné i komplexní).

Literatura:

 • Devaney: An introduction to chaotic dynamical systems.
 • Falconer: Fractal geometry.
 • Barnsley: Fractals everywhere.