Rozvrh LS 2019/2020

Funkcionální analýza 2 (NMMA402)

Texty k přednášce: verze k tisku, prezentace. Poslední úprava 19.3.2020.
Předběžná verze skript. Poslední úprava 3.6.2020.
1. přednáška (17.2.2020) - multiplikativní lineární funkcionály
2. přednáška (18.2.2020) - Gelfandova transformace
3. přednáška (24.2.2020) - hilbertovsky adjungované operátory, algebry s involucí, B*-algebry (definice, příklady)
4. přednáška (25.2.2020) - B*-algebry: samoadjungované, normální a unitární prvky, *-homomorfismy
5. přednáška (2.3.2020) - B*-algebry: Gelfandova-Najmarkova věta, spojitý kalkulus pro normální prvky - úvod
6. přednáška (3.3.2020) - B*-algebry: spojitý kalkulus pro normální prvky
7. přednáška (9.3.2020) - nezáporné prvky B*-algeber; operátory na Hilbertových prostorech - úvod
8. přednáška (10.3.2020) - operátory na Hilbertových prostorech - numerický range, vlastnosti normálních a samoadjungovaných operátorů
SEMESTR PŘERUŠEN KVŮLI PANDEMII COVID-19
Pokračování samostudiem ze skript:
Dokončení oddílu 11.1 od věty 20 - něco málo přes dvě přednášky
Oddíl 11.2 - jedna přednáška
Oddíl 11.3, Věta 39 bez důkazu - něco přes dvě přednášky, jedno cvičení
    Další cvičení: Nalezněte míru, která nesplňuje podmínku z Příkladu 51. Jak vypadají prostory Lp vzhledem k této míře?
Oddíl 12.1 - jedna a půl přednášky
Oddíl 12.2 - něco málo přes jednu přednášku
Oddíl 12.3 - jedna přednáška
Oddíl 12.4
Oddíly 13.1-13.3
Oddíl 13.4

Proseminář z matematické analýzy (NMMA162)

1. proseminář (19.2.2020) - podposloupnosti; limita funkce
2. proseminář (26.2.2020) - věta o limitě složené funkce
3. proseminář (4.3.2020) - věta o limitě složené funkce, různé příklady okolo limit funkcí
SEMESTR PŘERUŠEN KVŮLI PANDEMII COVID-19