Rozvrh LS 2017/2018

Matematická analýza 2 (NMMA102x03) - cvičení

Úlohy ke cvičení, poslední úprava 21.5.2018
1. cvičení (20.2.2018) - Taylorův polynom, Lagrangeův tvar zbytku
2. cvičení (23.2.2018) - Taylorovy polynomy, malé o
3. cvičení (27.2.2018) - limity pomocí Taylorových polynomů
4. cvičení (2.3.2018) - konvergence řad pomocí Taylorových polynomů; mocninné řady - poloměr konvergence
5. cvičení (6.3.2018) - primitivní funkce - hádání, elementární metody
6. cvičení (9.3.2018) - primitivní funkce - substituce
7. cvičení (13.3.2018) - primitivní funkce - 2. věta o substituci, integrace per partes
8. cvičení (16.3.2018) - integrace racionálních funkcí
9. cvičení (20.3.2018) - integrace racionálních funkcí
10. cvičení (23.3.2018) - primitivní funkce - standardní substituce (ex, goniometrické substituce)
11. cvičení (27.3.2018) - primitivní funkce - standardní substituce (odmocniny)
12. cvičení (3.4.2018) - primitivní funkce
13. cvičení (6.4.2018) - určitý integrál
14. cvičení (10.4.2018) - zápočtová písemka; konvergence integrálů
15. cvičení (13.4.2018) - konvergence integrálů
16. cvičení (17.4.2018) - konvergence integrálů
17. cvičení (20.4.2018) - konvergence integrálů
18. cvičení (24.4.2018) - konvergence integrálů - neabsolutní konvergence
19. cvičení (27.4.2018) - konvergence integrálů - neabsolutní konvergence
20. cvičení (4.5.2018) - aplikace určitého integrálu (plocha, délka křivky, objem a povrch rotačního tělesa)
21. cvičení (11.5.2018) - funkce více proměnných - definiční obory, vrstevnice a řezy
22. cvičení (15.5.2018) - limity funkcí více proměnných
23. cvičení (18.5.2018) - parciální derivace a totální diferenciál
24. cvičení (22.5.2018) - parciální derivace a totální diferenciál, derivace složené funkce
25. cvičení (25.5.2018) - zápočtová písemka; různé

Proseminář z matematické analýzy (NMMA162)

1. proseminář (23.2.2018) - různé doplňky k řadám
2. proseminář (2.3.2018) - přerovnávání řad, asociativita pro řady
3. proseminář (9.3.2018) - ještě drobnosti k řadám; Dirichletova a Riemannova funkce, spočetnost bodů nespojitosti monotónní funkce, spočetnost ostrých lokálních extrémů
4. proseminář (16.3.2018) - spočetnost bodů nespojitosti I. druhu; věta o limitě složené funkce
5. proseminář (23.3.2018) - věta o limitě složené funkce; neklesající funkce s předepsanou množinou bodů nespojitosti
6. proseminář (6.4.2018) - spojitá funkce, která není monotónní na žádném intervalu; limita funkce; funkce, která není součtem své konvergentní Taylorovy řady
7. proseminář (13.4.2018) - různé příklady na derivaci, spojitá funkce, která nemá nikde vlastní derivaci; funkce s Taylorovou řadou o nulovém poloměru konvergence
8. proseminář (20.4.2018) - funkce s Taylorovou řadou o nulovém poloměru konvergence; diferencovatelnost konvexní funkce, konvexní funkce s předepsanou množinou bodů nediferencovatelnosti
9. proseminář (27.4.2018) - Tauberova věta; stejnoměrně spojité funcke
10. proseminář (4.5.2018) - stejnoměrně spojité funkce; (ne)stabilita existence primitivní funkce na absolutní hodnotu a součin
11. proseminář (11.5.2018) - stejnoměrně spojité funkce; stabilita Riemannovské integrovatelnosti na maximum a součin
12. proseminář (18.5.2018) - stejnoměrně spojité funkce; různé vlastnosti a vztahy Riemannova a Newtonova integrálu; iracionalita π
13. proseminář (25.5.2018) - základní věta algebraických rovnic; různé