Témata pro bakalářskou, diplomovou nebo doktorskou práci jsou na SISu.


Po osobní domluvě lze vypsat bakalářskou, diplomovou či doktorskou práci na jakékoliv téma. Vždy je vhodné téma probrat osobně.

PhD práce

Anna Doležalová, Nelineární třídy zobrazení: vlastnosti a aproximace, 2019-2023


Ondřej Bouchala, Geometrická teorie funkcí a aplikace v nelineární elasticitě, 2018-2023


Daniel Campbell, Vlastnosti zobrazení s konečnou distorzí, 2013-2017.


Tomáš Roskovec, Vlastnosti Sobolevovských zobrazení, 2012-2017.


Luděk Kleprlík, Vlastnosti slabě diferencovatelných funkcí a zobrazení, 2009-2014.

Diplomové práce

Jaromír Mielec, Rozšíření Sobolevovského homeomorfismu, 2022-.


Ondřej Bouchala, Míry nekompaktnosti Sobolevovských vnoření, 2015-2018.


Martin Fiala, Sobolevovská zobrazení a Cantorovské protipříklady, 2011-2015.


Tomáš Roskovec, Sobolevova věta o vnoření na oblastech s nelipschitzovskou hranicí, 2010-2012.


Milan Matějka, Sobolevovská zobrazení a Luzinova N podmínka, 2010-2012.


František Konopecký, Diferencovatelnost inverzního zobrazení, 2008-2011.


Daniel Campbell, Vlastnosti zobrazení s konečnou distorzí, 2008-2011.


Luděk Kleprlík, Sobolevovy prostory a skládaní zobrazení , 2007-2009.

Bakalářské práce

Filip Vencl, Stupeň zobrazení a jeho vlastnosti, 2023-.


Jakub Petr, Ball-Evansův aproximační problém v jedné dimenzi, 2023-.


Martin Dolák, Vztah Hausdorffovy a kapacitární dimenze, 2022-.


Adam Štěpánek, Prostor vyplňující křivky, 2019-2020.


David Hruška, Vlastnosti typických spojitých a integrovatelných funkcí, 2015-2016.


Ondřej Bouchala, Konstrukce von Kochovy vločky, 2014-2015.


Dominik Šulc, Problém tří jezer, 2014-2016.


Filip Hladký, Vztah absolutně spojitých funkcí a funkcí s konečnou variací, 2012-2013.


Tomáš Roskovec, Konstrukce protipříkladů na ošklivých oblastech, 2009-2010.


Vojtěch Luhan, Opakované hry s neúplnou informací, 2009-2010.


Bohdan Maslowski, Motivace matematické analýzy pro studenty informatiky, 2008-2010.


Martin Fiala, Vlastnosti Cantorovy funkce, 2008-2011.


František Konopecký, Funkcionální rovnice, 2007-2008.


Petr Koronthály, Prostory funkcí v jedné dimenzi, 2007-2009.


Petr Staněk, Solowův model růstu ekonomiky, 2007-2008.


Luděk Kleprlík, Vztah spojitých a parciálně spojitých funkcí, 2006-2007.