Charles University in Prague, Faculty of Mathematics and Physics

Seminar Practical mathematical methods

16.10. Iveta Hnětynková (KNM MFF): Diamanty jsou věčné
plakát O spolupráci s firmou Preciosa a matematickém zpracování obrazu.

30.10. Matúš Maciak (KPMS MFF): Linearní regrese: požehnání, nebo prokletí?
plakát O praktických aplikacích lineární regrese a důležitosti korektního aplikování metody. PDF prezetace

13.11. Jan Vybíral (FJFI ČVUT): Support Vector Machine a její aplikace ve fyzice pevných látek a bioinfomatice
plakát Představíme základní algoritmus řešení klasifikačních problémů, support vector machine a jeho varianty. Ukážeme aplikace ve fyzice pevných látek a bioinfomatice.

27.11. Ivan Mizera (Univesity of Alberta): Vynález skazy – rozprava o metóde
plakát Ukázka řešení praktického problému, ktery vedl k patentu v USA.

11.12. Michal Pešta (KPMS MFF): Ako sa barón Prášil z bahna vytiahol
plakát Ukážeme si, ako, kedy a prečo (ne)bootstrapovať.

8.1. Milan Straka (ÚFAL MFF): Úvod do hlubokého učení - Skynet na obzoru?
plakát Představíme základní metody hlubokého učení=deep learningu, které jsou založeny na použití hlubokých neuronových sítí. PDF prezetace

Domácí úkoly:
Na zápočet by měl každý student zpracovat jeden drobný domácí úkol z jednoho z nabízených témat. Tento semestr by měli být k dispozici úkoly z lineární regrese a bootstrapu.