Úvodní stránka

Katedra matematické analýzy

Matematicko-fyzikální fakulta

Univerzita Karlova

Sokolovská 83

Praha 8

186 75


Telefon: 221 913 255


Fax: 222 323 390 (sekretariát)


E-mail: hencl(at)karlin.mff.cuni.cz


Místnost / budova: K 255, 2. patro, Karlín, Sokolovská 83, Praha 8

Rodina