Informační technologie pro učitele

Úlohy k úvodu do programování v Pythonu 3

Úvod do geometrického software (Geogebra)
- kompletní studijní materiál ke stažení zde v pdf
(výstup z projektu)

Zimní semestr: kombinace s deskriptivní geometrií, informatikou, fyzikou a s obory na FF (2 paralelky)
1. paralelka: programování - TeX - Geogebra: kombinace s informatikou a deskriptivní geometrií (a samozřejmě kdokoli další), neboť úvod do programování je u těchto kombinací vhodný právě na začátku semestru
2. paralelka: Geogebra - TeX - programování: kdokoli z jiné kombinace, než je informatika a deskriptivní geometrie
Letní semestr: předmět není vyučován
Předmět doporučujeme také kombinacím s TV, Ch, Bio, Geog (orientace v TeXu je užitečná při psaní seminárních a bakalářských prací, základy programování se od učitele matematiky očekávají).

Osnova předmětu:
- úvod do programování (Python 3)
- úvod do psaní matematických textů a typografie (LaTeX, distribuce TeXLive, editor TeXStudio)
- úvod do geometrického software (Geogebra)

Programovací jazyk Python 3
Python 3 ke stažení (zde kliknout na Downloads)
- velmi jednoduchý přehled
- základní studijní materiál: ukázky kódu a programů
- jednoduchá pravidla, jak psát přehledný kód
skvělý oficiální tutorial (pdf, pouze kapitoly: 3 až 7 a 10.6 math, 10.8 datetime a time, 11.8 decimal)
pěkné české učebnice online: jednoduchá systematická a přívětivé povídání
jiný kvalitní tutorial (osnova vlevo)
Pěkné úvodní knihy: Byte of Python (pdf, začít od kap. 5); Ponořme se do Pythonu 3 (html, pdf)
moduly v příkladech – velmi užitečné, i když pro starší verzi 2
přívětivé čtení pro další rozvoj v algoritmech zapsaných v Pythonu: Python Cookbook


Typografický systém TeX
- návod na instalaci a užití: TeXu a zdrojový soubor jako ukázkový zdrojový text
- minimalistický zdrojový soubor a výsledné pdf
- ukázka prezentace: zdrojový soubor

- Povídkový úvod do typografie

- oficiální šablona bakalářské práce se všemi náležitostmi na stránkách garanta