MFF: Personální identifikátory
Upozornění pro autory

Počínaje rokem 2018 se už nebudou osobní identifikátory zadávat přes webovou aplikaci ORCID, kterou spravovala Knihovna MFF UK.

Dle Opatření rektora č. 28/2016 mají noví autoři povinnost nahlásit své identifikátory fakultnímu koordinátorovi:

Bc. Žaneta Floriánová
tel. +420 951553294
zaneta.florianova@mff.cuni.cz
V e-mailu uvádějte:
  • celé své jméno
  • osobní číslo (UKČO)
  • kmenové pracoviště
  • své identifikátory:
    • ORCID
    • ResearcherID (pokud máte)
    • Scopus Author ID (pokud máte)

Fakultní koordinátor předá následně tyto identifikátory Ústřední knihovně, která je ve spolupráci s Ústavem výpočetní techniky UK zadá do univerzitního personálního systému WhoisNT.

V současné době se jedná s Ústřední knihovnou a ÚVT o možnosti, že by si autoři vyplňovali své identifikátory do systému WhoisNT sami. Jakmile bude tato možnost přístupná, budeme Vás zde o tom informovat. Do té doby prosím posílejte své identifikátory kolegyni Floriánové (viz kontakt výše).