Nabídka tématu závěrečné práce: Tlakově robustní metody v nestlačitelném proudění

English is possible

The thesis language can be English too. Ask me for the description of the project if interested.

Tlakově robustní metody mění pravidla hry v numerických metodách nestlačitelného proudění.

Diskretizace podmínky nestlačitelnosti \(\operatorname{div}\mathbf{u}=0\) je ústředním tématem numerického řešení nestlačitelného proudění. Klasické metody diskretizace jako Hood–Taylor vynucují podmínku ve smyslu ortogonality na konečně dimenzionální prostor \(Q_h\):

\[\int_\Omega\operatorname{div}\mathbf{u}_h\,q_h\,\textnormal{d}x = 0 \quad\textsf{pro všechny } q_h\in Q_h.\]

V poslední dekádě došlo k prudkému rozvoji tlakově robustních metod, jež zajišťují splnění podmínky bodově:

\[\operatorname{div}\mathbf{u}_h = 0 \quad\textsf{v } \Omega.\]

Ukazuje se, že tento aspekt má zásadní vliv na stabilitu a přesnost metod. Modelový příklad s Coriolisovou silou v animaci ukazuje nerobustnost klasické metody Hood–Taylor. Nežádoucí efekt se zjemněním sítě mizí, nicméně může být libovolně velký.

Hood–Taylor Hood–Taylor
Scott–Vogelius Scott–Vogelius

Následující příklad proudění je Taylor–Green vortex. Klasická metoda Hood–Taylor \(\mathbf{P}_2\)\(P_1\) vykazuje kvůli své tlakové nerobustnosti značnou nestabilitu a řešení je velice brzo nepoužitelné.

Hood–Taylor

Oproti tomu tlakově robustní metoda (zde Scott–Vogelius \(\mathbf{P}_2\)\(P_1^\mathrm{disc}\) na Clough–Tocher makroelementu) je mnohem robustnější.

Scott–Vogelius

Cílem bakalářské práce je seznámit se s numerickým řešením nestlačitelného proudění s důrazem na tlakově robustní metody. Studující nastuduje přehledovou literaturu k tématu, zejména doi:10.1137/15M1047696. Součástí práce je implementace a numerické experimenty za pomocí softwarové knihovny Firedrake nebo podobné. Jazykem práce bude angličtina, čeština nebo slovenština dle volby studujícího.

Práci lze jako diplomovou rozšířit o následující téma: Hledání metody nízkého polynomiálního stupně, zejména ve 3D. Jako výchozí bod by bylo možne hledat alternativní iterativní schémata k Scott–Vogelius metodám se singulárními vrcholy, např. aplikace předpodmíněných metod Krylovovských proprostorů na Scott–Vogelius pár na Powell–Sabin makroelementu.