Jakub Staněk

Katedra didaktiky matematiky MFF UK
Sokolovská 83, 186 75 Praha 8
stanekj@karlin.mff.cuni.cz
Výuka LS 22/23

NMTM102 Matematická analýza II
Výuka ZS 22/23

NMTM403 Pravděpodobnost a matematická statistika I

NMTM101 Matematická analýza I


Další materiály: