Nejbližší termín SZZ: bude určen v níže uvedeném intervalu

Edited by M. Rokyta, 8 Jan 2018

V harmonogramu akademického roku 2017/18 lze nalézt, že diplomové práce pro letní termín SZZ musí být odevzdány nejpozději 11.5.2018, a do téhož data je potřeba se přihlásit ke SZZ. Pro samotný termín magisterských SZZ je pak v témže harmonogramu určeno rozmezí 6.-19.6.2018. Konkrétní níže uvedená data vycházejí z těchto okrajových podmínek.

Termín odevzdání diplomových prací: 11.5.2018 do 12:00,   k rukám M. Rokyty, Sokolovská 83, 2. patro.  
Termín odevzdání posudků: nn.m.2018 do 23:59,   jako PDF do SIS a na adresu rokyta[at]karlin...  
Konání obhajob diplomových prací: pp.q.2018 9:00   seminárka KMA  
Konání ústní části státní zkoušky: pp.q.2018 po obhajobách   Kx  


Akad. rok 2017/18, termín obhajoby: pp.q.2018

Čas obhajoby /
Student(ka)
Diplomová práce Vedoucí a jeho posudek Oponent a jeho posudek