Nejbližší termín SZZ: 14. září 2018

Edited by M. Rokyta, 15 June 2018

V harmonogramu akademického roku 2017/18 lze nalézt, že diplomové práce pro podzimní termín SZZ musí být odevzdány nejpozději 20.7.2018, a do téhož data je potřeba se přihlásit ke SZZ. Pro samotný termín magisterských SZZ je pak v témže harmonogramu určeno rozmezí 5.-18.9.2018. Konkrétní níže uvedená data vycházejí z těchto okrajových podmínek.

Termín odevzdání diplomových prací: 20.7.2018 do 12:00,   k rukám M. Rokyty, Sokolovská 83, 2. patro.  
Termín odevzdání posudků: 7.9.2018 do 23:59,   jako PDF do SIS a na adresu rokyta[at]karlin...  
Konání obhajob diplomových prací: 14.9.2018 9:00   seminárka KMA  
Konání ústní části státní zkoušky: 14.9.2018 po obhajobách   seminárka KMA nebo K2  


Akad. rok 2017/18, termín obhajoby: 14. září 2018

Čas obhajoby /
Student(ka)
Diplomová práce Vedoucí a jeho posudek Oponent a jeho posudek
9:00
Bc. Marta Kossaczká
Symmetric approximation numbers doc. RNDr. Jan Vybíral, Ph.D.
(FJFI ČVUT Praha)
 Posudek vedoucího
doc. RNDr. Petr Gurka, CSc.
(TF ČZU Praha)
 Posudek oponenta
9:30
Bc. Zdeněk Silber
Konvexní množiny v duálních Banachových prostorech prof. RNDr. Ondřej Kalenda, Ph.D., DSc.
(KMA MFF Praha)
 Posudek vedoucího
prof. RNDr. Jiří Spurný, Ph.D., DSc.
(KMA MFF Praha)
 Posudek oponenta