Organizační pokyny

  • Každý účastník WDS-M 2015 se individuálně přihlásil k vystoupení pomocí registračního formuláře, který byl k dispozici zde pod odkazem "Registrace", a to do

    20. května 2016.

    Součástí registrace byl i název příspěvku a jeho krátký abstrakt v rozsahu cca 1 odstavce textu (obojí v angličtině). Matematika se kóduje v LaTeXu. Výsledkem je Book of Abstracts - pro informaci o každém účastníkovi a jeho příspěvku je vyhrazena právě 1 strana A5.

  • Délka příspěvku je stanovena na cca 30 minut včetně diskuse. Při prezentaci je velmi doporučeno použití datového projektoru (bude k dispozici na místě, stejně jako další standardní technika). Pokud vaše prezentace vyžaduje použití nestandardní techniky nebo vlastního notebooku, kontaktujte prosím organizátory akce.
  • Prezentace příspěvků bude v angličtině. Diskuse a další konverzace mimo vlastní prezentaci mohou být vedeny i v češtině či jiném vhodném jazyce.
  • Proceedings of WDS-M 2016 nebudou již tradičně připravovány. K dispozici je pouze Book of Abstracts (viz odkaz výše, v omezeném počtu budou k dispozci i fyzické výtisky na místě konání akce).
  • Jakékoli nejasnosti či připomínky je možno konzultovat s hlavním organizátorem akce, M. Rokytou, na adrese rokyta@karlin.mff.cuni.cz.

Updated by Mirko Rokyta on June 3, 2016