Výuka 2006/07

Zimní semestr

Náhodné procesy I (STP038) - cvičení

přednášející: Doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc.

Pondělí 14:00-15:30 K9
Pondělí 17:20-18:50 K12

Podmínky na zápočet:

Zadání prvních písemek z 27.11.: 14:00, 17:20
Zadání druhých písemek z 8.1.: 14:00, 17:20


Metody MCMC (Markov Chain Monte Carlo) (STP139)

Pondělí 15:40-17:10 K4 -- přednáška
Pátek 9:00-10:30 K9 -- cvičení

Podmínky na zápočet:

Pracovní text k přednášce - verze 21. 3.

Zadání úloh ke cvičení: 1+2, 3+4, 5, 6+7

Domácí cvičení 4.P1: data, řešení odevzdávejte do 24.11. -- stačí poslat mailem dostatečně okomentovaný zdroják. Obrázky s výstupy, potřebné výpočty nebo slovní komentář k postupu jsou vítaným zpestřením.

Domácí úlohy odevzdávejte nejpozději jeden den před termínem zkoušky, a to v tištěné podobě vypracování (vysvětlení postupu řešení, okomentované výsledky a grafy, případně důležité části kódu) a elektronicky samotný použitý počítačový kód.
Zadání úloh