NMAF061 Matematika pro fyziky I

From Josef Málek

Jump to: navigation, search

Contents

Odkazy

Odkaz na SIS


Sylabus a obecné poznámky

Sylabus a obecné poznámky ZS 2017/2018


Poznámky k přednáškám

Úvod do variačního počtu - první část

Úvod do variačního počtu - druhá část

Posloupnosti a řady funkcí

Lebesgueův integrál - první část

Lebesgueův integrál - druhá část

Křivkový a plošný integrál 2. druhu

Křivkový a plošný integrál 1. druhu

Zápočtové písemky

Vzor první zápočtové písemky s řešením jednotlivých úloh

První zápočtová písemka s podrobným řešením jednotlivých úloh

Vzor druhé zápočtové písemky s řešením jednotlivých úloh

Druhá zápočtová písemka s podrobným řešením jednotlivých úloh

Zkoušky

Vzor teoretické části zkoušky

Početní část zkoušky 16. ledna 2018 s řešením jednotlivých příkladů

Teoretická část zkoušky 16. ledna 2018 - zadání

Početní část zkoušky 25. ledna 2018 s řešením jednotlivých příkladů

Teoretická část zkoušky 25. ledna 2018 - zadání

Početní část zkoušky 1. února 2018 s řešením jednotlivých příkladů

Teoretická část zkoušky 1. února 2018 - zadání

Početní část zkoušky 9. února 2018 s řešením jednotlivých příkladů

Teoretická část zkoušky 9 února 2018 - zadání

Personal tools
wiki