Bakalářské, diplomové a disertační práce:

Mým hlavním oborem zájmu je matematická analýza. Zajímají mě hlavně problémy, které vykazují velkou symetrii. K jejich řešení používám rád různé algebraické metody, zejména teorii reprezentací Lieových grup a algeber. Hledám inspiraci i ve fyzice. Podrobnosti o vypsaných pracích najdete v SISu. Další témata jsou možná po vzájemné domluvě.NMMA410 Komplexní analýza

Referáty na cvičení

Lecture notes (produced by T. Raunig)

Jde o nový předmět, který obsahuje témata ze staré přednášky KA1 a jedno téma (Harmonic functions) z KA2. Další materiály k předmětu najdete proto na stránkách přednášky KA1 z roku 2020/21 (zápisky a videonahrávky).NMMA301 Úvod do komplexní analýzy

Poslední termín vypíši někdy v letním semestru (zřejmě ale až ve zkouškovém období).

Informace o předmětu. Vzorová písemka.

Materiály ke zrušené přednášce 22.12. z let minulých zápisky, video
a rovněž k přednášce 15.12. zápisky, video
Materiály ke zrušenému cvičení 22.12. zápisky1, zápisky2 + video

Na stránkách T. Salače najdete doporučené příklady a materiály ke cvičení.

Zápisky z přednášek (které vytvořili studenti Kateřina Lipavská, Stanislav Mosný, Terka Poláková a Petr Sedláček)

Další materiály k předmětu najdete na stránkách této přednášky z roku 2020/21 (zápisky a videonahrávky přednášek i cvičení)

Materiály dostupné online:
J. Veselý: Komplexní analýza pro učitele, Karolinum, 2000.
R. B. Ash and W. P. Novinger: Complex Variables (in English).Starší výuka: 2021/22, 2020/21, ještě starší