Václav Kučera
Charles University Prague, Czech Republic


TeachingÚvod do metody konečných prvků - cvičení