Matematika 4 (FSV004), LS 2005/2006 - zkoušky

Informace ke zkouškám

Obecné podmínky

Podmínky pro písemnou část

Podmínky pro ústní část


Termíny zkoušek

23.5.2006 12:00 v K1 - MAXIMÁLNĚ 15 studentů
29.5.2006 10:00 v K2/K3
5.6.2006 11:00 v K1
14.6.2006 11:00 v K1/K3
19.6.2006 10:00 v K2/K3
11.9.2006 10:00 v K1
Požadavky naleznete zde a přihlásit se ke zkoušce můžete tady.
Vzorové písemky si můžete stáhnout odsud, typy rovnic, které jsme neprobrali a které se tam objevují ve 4. úloze, budou nahrazeny jinými.
Upozornění: důkaz věty o spojité závislosti na počáteční podmínce není v učebnici správně, taktéž na přednášce nebyl důkaz korektní. Správný důkaz můžete nalézt v souboru s tvrzeními z přednášek.