Radek Hendrych

Univerzita Karlova
Matematicko-fyzikální fakulta
Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky
Sokolovská 83, 186 75 Praha 8, Česká republika

Tel.: +420 221 913 342
E-mail: Radek.Hendrych@mff.cuni.cz
Web: www.karlin.mff.cuni.cz/~hendrych

Kancelář K406 (4. patro)