Matematika ve Springfieldu

K dispozici jsou pracovní listy i krátká videa určená k výuce.

Připravena jsou zatím témata:

  • Vlastnosti trojúhelníků
  • Osová souměrnost
  • Slovní úlohy