Lineární rovnice s konstantními koeficienty

Lineární rovnice s konstantními koeficienty jsou patrně nejjednodušším typem diferenciální rovnice vůbec. Jejich řešení úzce souvisí s určením kořenů tzv. charakteristického polynomu.

Homogenní rovnice

Rovnice s nulovou pravou stranou se též nazývá homogenní rovnice.

Teorie a příklady
Úlohy
Řešení

Rovnice se speciální pravou stranou

U rovnic, jejichž pravá strana sestává z polynomu násobeného exponenciální funkcí nebo funkcemi sinus a cosinus, lze nalézt partikulární řešení ve vhodném tvaru. Pokud pravá strana není v tomto speciálním tvaru, lze nalézt partikulární řešení metodou variace konstant, kterou najdete v kapitole Obecné lineární problémy.

Teorie a příklady
Úlohy
Řešení

Celá kapitola je zde: