Základy biostatistiky LS 2004/2005

1. cvičení

Začátek práce v laboratoři, seznámení s NCSS, jeho spuštění
Popisné statistiky - míra polohy, krabicový diagram

Spuštění počítače, Windows, poznámky k přednášce

NCSS (Number Cruncher Statistical Systém) Okno NCSS Data Úprava dat, uspořádání Popisné statistiky Okno NCSS Output Popisné statistiky pro VEKM Grafické znázornění kvartilů a mediánu (Box Plot)

Samostatná činnost

Kam až sahá tykadlo Ukončení práce V případě potřeby (velice pracovití studenti) lze podobné zkoumání dělat s dalšími veličinami
050223-KZv.