Základy biostatistiky LS 2003/2004

4. cvičení: závislost spojitých veličin

podat data: IQ3.S0 (známkové průměry v pololetí 7. a 8. třídy, IQ, pohlaví)

porovnat chlapce a dívky (opakování)

závislost ZN8 a ZN7:

závislost ZN7 a IQ:

závislosti pro hochy a dívky mohou být různé
porovnat se závislostí ZN8 na ZN7

jak se změní dojem z obrázku, když měřítko na svislé ose roztáhneme (0 - 1000)? DŮLEŽITÉ

znovu data ICHS.S0

vyšetřit BMI (závislost na výšce, věku, systolickém tlaku a kouření)

další možná témata

lineární závislost (přímka)

nelineární závislost


040305, 040311-KZv.