Základy biostatistiky LS 2002/2003

8. cvičení: dvouvýběrové testy, párové testy

data: Cvic.S0, popis v souboru CVIC.TXT (nutný)

zopakovat úlohu o výškách desetiletých dětí z přednášky, oboustranná alternativa, ukázat postup v NCSS

porovnat výnosy při dvou způsobech hnojení

v dalších úlohách je třeba se rozhodovat, zda jde o úlohu se dvěma nezávislými výběry nebo o párově závislá data (popis úloh je v souboru CVIC.TXT):

data: IQ0.S0

rozhodněte o tvrzení, že hodnota IQ nezáleží u žáků na pohlaví

rozhodněte o tvrzení, že známkový průměr v sedmé třídě nezáleží na pohlaví

Samostatně udělat podobné rozhodnutí pro průměr z osmé třídy, uložit.