Základy biostatistiky jsou určeny studentům odborné biologie. Vysvětlíme si základní pojmy, na nichž je založeno každé statistické uvažování. Ukážeme, jak zvládnout nejistotu, bez které se experimentální práce neobejde. Podstatnou součástí přednášky jsou základní statistické metody, které si předvedeme především na úlohách s biologickou motivací.

Nedílnou součástí předmětu jsou praktická cvičení v počítačové učebně. Cílem cvičení není do podrobností ovládnout program NCSS, ten poslouží pouze jako nástroj umožňující řešit řadu úloh, z nichž mnohé pocházejí z diplomových prací obhájených na PřF UK.

Přednáška i cvičení jsou připravovány se snahou o dialog. Věřím, že tato výuka přispěje k přesvědčení o užitečnosti biostatistiky dřív, než dojde k hodnocení vlastních experimentů v diplomové práci.

Literatura: K. Zvára: Biostatistika, Karolinum Praha 1998, 2000, 2001

030114, 030225 - Karel Zvára