Informace k přednášce Úvod do klasických a moderních metod šifrování ALG082

Výběrová přednáška především pro studenty 1. a 2. ročníku všech oborů.

Místo a čas

Posluchárna K1, budova Sokolovská 83,  středa 10,40.

Konzultace

Možno domluvit osobně po přednášce, e-mailem nebo telefonem 2 2191 3240.

Zkoušky

Termíny vypíšu později. On-line přihlášky ke zkoušce.

Texty k jednotlivým tématům

 1. Místo úvodu, ps, dvi, pdf
 2. Základní pojmy, ps, dvi, pdf
 3. Jednoduchá záměna, ps, dvi, pdf       Úplná a mírně upravená verze ze dne 19.2. včetně soutěže o nápoje dle vlastního výběru v ceně 100,- Kč. Cenu získá posluchač(ka) 1. nebo 2. ročníku MFF UK, který(á) mi jako první pošle e-mailem správné řešení Cvičení 2.1. Cenu získal Ondřej Šerý z 2. ročníku oboru Informatika, jeho řešení.
 4. Periodický klíč, ps, dvi, pdf       Mírně upravená verze ze dne 10.3. spolu s dodatkem o statistických testech a druhým kolem soutěže o nápoje dle vlastního výběru v ceně 100,- Kč. Cenu získá posluchač(ka) 1. nebo 2. ročníku MFF UK, který(á) mi jako první pošle e-mailem správné řešení Cvičení 3.2. Cenu si rovným dílem rozdělí Marek Sulovský z 2. ročníku oboru Informatika a Jakub Jeřábek z 2. ročníku oboru Matematika. Uvádím řešení, které mi o týden později poslal Martin Branda z 2. ročníku oboru Matematika.
 5. Transpozice a další šifry, ps, dvi, pdf.
 6. Symetrická kryptografie I, první z přednášek RNDr. Vlastimila Klímy, pdf
 7. Symetrická kryptografie II, druhá z přednášek RNDr. Vlastimila Klímy, pdf
 8. Hašovací funkce, závěrečná přednáška RNDr. Vlastimila Klímy, pdf
 9. Generátory náhodných a pseudonáhodných čísel, generátory prvočísel ps, dvi, pdf
 10. Asymetrická kryptografie I, první přednáška Ing. Tomáše Rosy, pdf
 11. Asymetrická kryptografie II, závěrečná přednáška Ing. Tomáše Rosy, pdf, spolu s dodatkem obsahujícím důkazy základních vlastností RSA a DSA,  zde
 12. Elektronický podpis, první přednáška Mgr. Pavla Vondrušky, pdf
 13. Standardy a normy, osnova druhé přednáška Mgr. Pavla Vondrušky je zde ve formátu ppt, jednotlivé části ve formátu .pdf jsou 1. Úvod, 2. rfc, 3. PKCS, 4. normy, 5. iso bezpečnost, 6. přehled, 7. hodnocení IT
 14. Enigma, ps, dvi, pdf. Mírně upravená verze ze dne 12.5. Další informace: simulátor Enigmy, popis Enigmy v angličtině s obrázky (+ mnoho dalších informací), ukázky z českého překladu Velké knihy kódů a šifer od Simona Singha, kapitoly o Enigmě, článek Mariana Rejewského.


Tuto zprávu mi poslal Mgr. Pavel Vondruška.


Pomůcky pro řešení jednoduché záměny v systému MAPLE
Pomůcky pro řešení Vigenerovy sifry v systému MAPLE

Pomůcky připravuje Ondřej Kolenatý