Informace k přednášce Lineární algebra I MAI057

Literatura

Na těchto stránkách budete postupně nacházet texty k jednotlivým probíraným tématům. Kromě nových textů se můžete podívat také na přednášky z loňského roku zde.

Místo a čas

Posluchárna M1, pátek 9,00.

Konzultace

Možno domluvit osobně po přednášce, e-mailem nebo telefonem 2 2191 3240.

Termíny zkoušek

Termíny budou vypsány později. On-line přihlášky ke zkoušce. Bez propadnutí termínu se lze odhlásit nejpozději 16 hodin před začátkem zkoušky.

Požadavky ke zkoušce

Veškerá látka probraná na přednáškách a cvičeních v zimním semestru (včetně důkazů).

Průběh zkoušky

Zkouška bude ústní.

Texty k jednotlivým tématům

1. Lineární rovnice a jejich soustavy, ps, dvi, pdf
2. Gaussova eliminace, ps, dvi, pdf      Nová verze ze dne 15.10., opraveno pouze znění Tvrzení 2.9.  1.Pracovní list pro Maple.
3. Počítání s maticemi, ps, dvi, pdf      Verze ze dne 15.10.    2.Pracovní list pro Maple.
4. Tělesa, ps, dvi, pdf      Nová verze ze dne 17.11., přidán příklad 4.9. a text o Lagrangeově interpolaci na konci.
5. Vektorové prostory, ps, dvi, pdf      Verze ze dne 17.11.
6. Lineární (ne)závislost, ps, dvi, pdf      Verze ze dne 8.12.

7. Lineární zobrazení, ps, dvi, pdf      Verze ze dne 6.1.04.
8. Skalární součin, ps, dvi, pdf      Úplná verze ze dne 23.2.04

9. Determinanty, ps, dvi, pdf       Verze ze dne 24.2.04

10. Vlastní čísla a vlastní vektory, ps, dvi, pdf Verze ze dne 16.4.04. včetně Jordanova kanonického tvaru.

11. Samoopravné kódy, ps, dvi Verze ze dne 24.3.04.

12. Kvadratické formy, ps, dvi, pdf Verze ze dne 16.4.04

13. Kombinatorická optimalizace, ps, dvi, pdf, verze ze dne 6.5.2004, odkaz na záznam zahraničních přednášek v angličtině

14. Lineární programování, ps, dvi, pdf

15. Několik aplikací, ps, dvi, pdf

Enigma, zde najdete presentaci mé přednášky o polském řešení německé válečné šifry Enigma (v angličtině).