Matematicko–fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Katedra algebry
Sokolovská 83, 186 75 Praha 8
Kancelář č. 337, tel.: 951 553 241
E-mail: stovicek x karlin x mff x cuni x cz

Výuka

Letní semestr 2023/2024:

Zimní semestr 2023/2024:

K dispozici jsou i stránky k dřívější výuce.

Konference

Podílím se nebo jsem se podílel na organizaci workshopů a konferencí:

Výzkum

ORCID: 0000-0002-0834-9376.

Moje výzkumná činnost je zaměřena především na oblast nekomutativní algebry, konkrétně na:

  • teorii reprezentací asociativních okruhů a algeber,
  • homologickou algebru,
  • souvislosti s homotopickou teorií a algebraickou geometrií.

Viz také seznam publikací.