Cvičení z Matematické analýzy II

Úterý 11:30-13:45 v M2 a 14:50-17:05 v M6

Podmínky k získání zápočtu:

Na cvičení se budou psát celkem tři zápočtové testy (každý za 6 bodů). Dále můžete získat až 7 bodů za aktivitu na cvičeních (typicky za předvedení na tabuli nějakého příkladu z aktuální sady příkladů). Celkem je tedy možné za semestr získat až 25 bodů. K získání zápočtu musíte získat alespoň 13 bodů.

Tabulka s body

Příklady, které budeme počítat:

1. sada řešení vybraných příkladů

2. sada řešení vybraných příkladů

3. sada řešení vybraných příkladů

4. sada řešení vybraných příkladů

5. sada řešení vybraných příkladů

Na cvičení 29.3. se bude psát první zápočtový test (jeden příklad na obyčejné diferenciální rovnice).

Test1a Test1b

6. sada řešení vybraných příkladů

7. sada řešení vybraných příkladů

8. sada řešení vybraných příkladů

9. sada řešení vybraných příkladů

10. sada řešení vybraných příkladů

Na cvičení 26.4. se bude psát druhý zápočtový test (jeden příklad na řady).

Test2a Test2b

11. sada řešení vybraných příkladů

12. sada řešení vybraných příkladů

13. sada řešení vybraných příkladů

Na posledním cvičení 17.5. se bude psát třetí zápočtový test (jeden příklad na diferenciální počet více proměnných).

Test3a Test3b

Tabulka s derivacemi a integrály

Tabulka se substitucemi

Aplikace určitého integrálu