Cvičení z Matematické analýzy I

Úterý 9:50-12:05 v T6

Podmínky k získání zápočtu:

Na cvičení se budou psát celkem tři zápočtové testy každý za 6 bodů. Dále můžete získat až 7 bodů za aktivitu na cvičeních (typicky za předvedení na tabuli nějakého příkladu z aktuální sady příkladů). K získání zápočtu musíte získat alespoň 13 bodů. Náhradní zápočtový test se bude psát 11.1. od 9:15-11:15 v T8 (jen pro ty, co nebudou mít dost bodů k získání zápočtu). Test bude mít tři části: limita, primitivní funkce a průběh funkce.

Tabulka s body ze cvičení

Příklady, které budeme počítat:

1. sada

2. sada

3. sada

4. sada

Na cvičení 9.11. se bude psát první zápočtový test. Budou tam dva príklady na limity na 45 minut. Cvičení mimořádně začne už v 9:10 jako náhrada za cvičení 26.10.

5. sada

6. sada řešení dú

7. sada řešení dú

8. sada

Na cvičení 7.12. se bude psát druhý zápočtový test na primitivní funkci. Cvičení mimořádně začne testem už v 9:10.

9. sada

10. sada řešení dú

11. sada řešení dú

12. sada řešení dú

Poslední zápočtový test se bude psát před posledním cvičením 4.1. od 9:10 v M3. Bude tam jeden příklad na průběh funkce.

Odkaz na stránky dr. Šrámka, kde najdete další příklady

Tabulka s derivacemi a integrály

Tabulka se substitucemi