Pavel Růžička


Kontakt Výuka Výzkum
Katedra algebry, místnost 309 Konečná tělesa (přednáška ze semestru 2019/20) Publikace
Sokolovská 49/83 Kombinatorická teorie grup (přednáška ze semestru 2019/20) CV
186 75, Praha Teorie svazů
Úvod do teorie grup
Phone    (+420)  951-553-245 Úvod do teorie kategorií - cvičení
Mobil     (+420)  737-952-844
E-mail

Anglicky