Zdroj Vysledek
Promene a vypis
$a="b";
$b="nazdar";
echo $$a;
Pole
$pole=Array(2=> "1.polozka","2.polozka,"3.polozka");
echo $pole[3];
Count($pole); #pocet prvku pole
$retezec="q,w,e,r,t,y,u,i,o,p,a,s,d,f,g,h,j,k,l,z,x,c,v,b,n,m";
$abeceda=Split("\,", $abeceda);
echo $abeceda[3];
Sort($abeceda);
echo $abeceda[3];
"1.polozka","2.polozka","3.polozka"); echo $pole[3]."
"; Count($pole); #pocet prvku pole $retezec="q,w,e,r,t,y,u,i,o,p,a,s,d,f,g,h,j,k,l,z,x,c,v,b,n,m"; $abeceda=Split("\,", $retezec); echo $abeceda[3]."
"; Sort($abeceda); echo $abeceda[3]."
"; ?>
mala a VELKA pismena
u funkci je to jedno, ale u promenych NE!
$a="Kasparek s rolnickami";
$A=", metal kozelce pred panem kralem. <BR>";
echo "$a";
EcHo "$A";
"; echo "$a"; EcHo "$A"; ?>
Pristup k promennym z formulare
a kombinace PHP s HTML kodem
   <FORM ACTION=index.php METHOD=POST>
   <? echo "Formular s jednim prvkem:<BR>";?>
   <!--Ale to me nabavi vypisovat to pres echo :-( -->
   <? if ($name!=""){?>
    Vase Jmeno:<INPUT NAME=name><BR>
    <INPUT TYPE=SUBMIT VALUE=Odeslat>
   <?}else{?>
    Jmenujete se: <?echo $_POST["name"];?><BR>
    <INPUT TYPE=SUBMIT VALUE="Prazdny formular">
   <?}?>
   </FORM>
   
";?>
Vase Jmeno:
Jmenujete se:
Datum a cas
   $dnes=Date("Y-m-d h:i");
   echo $Date;
   
Podmineny prikaz
   $a=1;
   $b=2;
   $c=3;
   if ($b < $a){
    echo "$b je mensi nez $a";
   }elseif($c < $b){
    echo "$c je mensi nez $b";
   }else{
    echo "$c je zrejme nejvetsi";
   }
   
jiny zapis:
   if ($a < $b):
    echo "$a je mensi nez $b <BR>";
   else:
    echo "$b je mensi nez $a <BR>";
   endif
   
operace porovnani: ==, !=, >=; <= (== plati i pro retezce)
Prikaz SWITCH
   $pis="C";
   switch ($pis){
    case "A":
    case "a":
     echo "napsal jsi pismeno a <BR>";
     break;
    case "B":
    case "b":
     echo "napsal jsi pismeno b <BR>";
     break;
    default:
     echo "tohle pismenko jsem se jeste nenaucil <BR>";
   }
   
"; break; case "B": case "b": echo "napsal jsi pismeno b
"; break; default: echo "tohle pismenko jsem se jeste nenaucil
"; } ?>
Cykly
   for ($i=0;$i<5;$i++){ 
    echo " $i<BR>";
   }
   

    $i=0;
    while($i < 5){
     echo "$i <BR>";
     $i++;
    }
   

break - okamzite ukonci provadeni cyklu
continue - vynecha zbytek cyklu a pokracuje dalsi smyckou
";} echo "
"; $i=0; while($i < 5){ echo "$i
"; $i++; } ?>
Operace se skalary
+,-,*,/,%,+=,-=,*=,/= - s cisly
. - spojovani retezcu
 
PHPInfo(); #vypis informaci viz. konec dokumentu
Die(); #konec provadeni skriptu
 
Operace se soubory:
Zapis:
    $kolobezka="KRÁLOVNA KOLOBĚŽKA PRVNÍ \n".";
    $kolobezka.="V jednom malinkatém království ...\n";
    $kolobezka.="Jednou se jedna z jejich ...\n";
    $kolobezka.="Král byl mladý, hezký ...\n";
    $fp=FOpen("/usr/html/richter/doc/phpshow/pohadka");
     FWrite($fp, $kolobezka);
    FClose($fp);
   

Cteni:
    $radky=File("/usr/html/richter/doc/phpshow/pohadka");
    echo $radky[0];
    anebo:
    $fp=FOpen("/usr/html/richter/doc/phpshow/pohadka","r+");
     FGetS($fp, 300); #300 je delka precteneho retezce
    FClose($fp);
   
druhy parametr FOpen()muze byt:
 • r - otevrit pro cteni
 • w - otevrit pro zapis (existuje-li je smazan)
 • a - otevrit pro pripisovani
 • r+ - otevrit pro cteni i zapis
 • w+ - otevrit pro cteni i zapis (existuje-li je smazan)
 • a+ - otevrit pro pripisovani a cteni
"; $radky=File("/usr/html/richter/doc/phpshow/pohadka"); echo $radky[0]; ?>
Poslani MAILU
    <?$basnicka="karezel ez uktapzop \n";
      $basnicka.="divka rozpleta si cop\n";
      $basnicka.="pozpatku ze leze rak \n";
      $basnicka.="da se cisti vselijak \n";
    ?>
    <?if ($email!=""){
    Mail($email,"Jan Skacel",$basnicka);
    }?>
     <FORM ACTION=index.php METHOD=POST>
     Vyplnte email cloveka jemuz
     chcete poslat nasledujici basnicku od Jana Skacela
     <INPUT NAME=email SIZE=30>
     <?$bashtml=NL2BR($basnicka);#poznamka:
                     #fce. NL2BR() prevede konce
                     #radku (\n) na konce radku
                     #podle HTML (<BR>)
      echo $bashtml;
     ?>
    <INPUT TYPE=SUBMIT VALUE="Poslat basnicku">
    </FORM>
   
 
Vyplnte email cloveka jemuz chcete poslat nasledujici basnicku od Jana Skacela
Oerace s retezci
. - operator na spojovani retezcu
StrLen($retezec) - vraci delku retezce
Split("RE", $retezec) - vrati pole jehoz prvky jsou rozdeleni puvodniho retezce podle regulaniho vyrazu
    $kniha="Bubny berberu";
    $retezec="Zdenek Smid napsal novou knihu \"".$kniha."\"";
    echo $retezec." a jeho delka je:".StrLen($retezec)." znaku<BR>";
    $pole=Split("\ ", $retezec);
    echo $pole[1]."<BR>"; #mel by vypsat Smid
   

HTMLEntities($retezec) - prevede text na HTML znacky napr. " & ci < >
   <FORM>
    <?$retezec="Kriceli \"AHOJ\" & \"NAZDAR\"!";?>
    <INPUT NAME=cosi SIZE=30 VALUE="<?echo $retezec;?>">
    <INPUT NAME=cosi SIZE=30 VALUE="<?echo HTMLEntities($retezec);?>">
   </FORM>
   
"; $pole=Split("\ ", $retezec); echo $pole[1]."
"; #mel by vypsat Smid ?>
Regularni vyrazy
EReg("RE", $retezec); ERegI("RE", $retezec); - vysledek je pravdivy jestli retezec obsahuje RE
EReg_Replace("RE",$za_co_zamenit,$retezec); EReg_ReplaceI("RE",$za_co_zamenit,$retezec); - v $retezec zameni RE za $za_co_zamenit
    <?$retezec="Zdenek Smid napsal novou knihu \"Bubny berberu\"";?>
    #je to retezec kde jsou anglicke uvozovky a ja to
    #chci s ceskymi uvozovkami
    <?
     echo $retezec."<BR>";
     if (Ereg("\"[a-zA-Z]*", $retezec)){
      echo EReg_Replace("(\")([a-zA-Z ]*)(\")",",,\\2''",$retezec);
    }
    ?>
    
"; if (Ereg("\"[a-zA-Z]*", $retezec)){ echo EReg_Replace("(\")([a-zA-Z ]*)(\")",",,\\2''",$retezec); } ?>
funkce
    function MAX3($a,$b,$c){#funkce, ktera
               #vypise maximum
               #ze tri cisel
      if ($a>$b){
       if ($c>$a){return $c;}else{return $a;}
      }else{
       if ($c>$b){return $c;}else{return $b;}
      }
    }
    echo MAX3(10, 13, 27);
   
$b){ if ($c>$a){return $c;}else{return $a;} }else{ if ($c>$b){return $c;}else{return $b;} } } echo MAX3(10, 13, 27); ?>
zpatky