Zápis do souboru

Chci-li zapisovat do souboru musí tento soubor existovat a mít nastavena práva zápisu pro všechny. Odkaz na soubor musí být absolutní ve formátu /usr/html/...
-rw-rw-rw- 1 richter guest 264 Jun 23 08:52 ./pro_zapis/soubor
EX";}else{echo "EX";} # $dirname=DirName($_ENV["PATH_TRANSLATED"]); # $myname=BaseName($_ENV["PATH_TRANSLATED"]); echo $_ENV["SCRIPT_FILENAME"]; echo $_ENV["PATH_TRANSLATED"]; if ($_POST["jmeno"]!=""){ if ((StrLen($_POST["jmeno"])>10)||(StrLen($_POST["prijmeni"])>10)){ ?>takto dlouhá jména nejsou podporována pripíšeme ".$_POST["jmeno"]." ".$_POST["prijmeni"]; $fp = FOpen("$dirname/pro_zapis/soubor","a"); FPutS($fp, "$jmeno $prijmeni \n"); FClose($fp); } ?>
Jméno:
Příjmení:

Čtení ze souboru

Chci-li číst ze souboru musí mít nastavena práva čtení pro všechny. Odkaz na soubor musí být absolutní ve formátu /usr/html/...
-rw-r--r-- 1 richter guest 264 Jun 23 08:52 ./pro_zapis/cti

Seznam zapsaných v

"; } ?>

Čtení adresáře

Chci-li číst obsah adresáře musí mít nastavena práva čtení pro všechny. Odkaz na soubor musí být absolutní ve formátu /usr/html/...

Seznam zapsaných v ""

"; } } CloseDir($dp); ?>